CÔNG TY CỔ PHẦN FAPIMEX NAM ĐỊNH

Thành tựu

04/05/2021

I. CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN

 1. Hợp đồng Thiết kế, thi công điểm dịch vụ các Trạm thu phí trên toàn quốc theo Dự án thu phí không dừng của Bộ Giao thông – Vận tải
 2. Hợp đồng Thi công cải tạo hạ tầng các trạm thu phí trên toàn quốc theo Dự án thu phí không dừng của Bộ Giao thông – Vận tải.
 3. Hợp đồng Thi công hạng mục Nút giao đấu nối cửa hàng xăng dầu với đường quốc lộ cho một số cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh.
 4. Hợp đồng Thiết kế, thi công Hệ thống nhận diện thương hiệu dịch vụ thu phí không dừng tại các Trạm thu phí trên toàn quốc.
 5.  Cải tạo, sửa chữa đường liên xã Yên Tân, Yên Lợi-huyện Ý Yên (Đã hoàn thành).
 6. Xử lý điểm đen tai nạn giao thông Km 133+820/ QL10, tỉnh Nam Định (Đã hoàn thành).
 7. Hợp đồng Khôi phục, cải tạo đường trục xã Giao Hương 4, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
 8. Hợp đồng Cải tạo mặt đường bê tông xi măng khu vực đặt vòng từ Trạm thu phí Phước Tượng Phú Gia.
 9. Hợp đồng Sửa chữa lắp đặt đèn tín hiệu tại các nút giao, sơn vạch kẻ đường, cọc tiêu, biển báo đảm bảo giao thông các tuyến đường – tỉnh Nam Định.
 10. Hợp đồng Quản lý và BDTX, hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường QL 21B tỉnh Nam Định năm 2018, năm 2019 và năm 2020 - Công ty cổ phần TASCO.

Và các công trình khác cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước.

 

 

II. CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG TRIỂN KHAI.

 1. Hợp đồng Thi công cải tạo hạ tầng các trạm thu phí trên toàn quốc theo Dự án thu phí không dừng của Bộ Giao thông – Vận tải. ( Đang thi công các trạm tiếp theo - Trạm Đại Yên, trạm Hạc Trì)
 2. Hợp đồng Thi công hạng mục Nút giao đấu nối cửa hàng xăng dầu Mỹ Lộc 2 với QL 21B (Đang thi công giai đoạn 2).
 3. Hợp đồng Sửa chữa, lắp đặt đèn tín hiệu tại các nút giao, sơn vạch kẻ đường, cọc tiêu, biển báo đảm bảo giao thông các tuyến đường trên TP Nam Định.
 4. Hợp đồng Sửa chữa hệ thống báo hiệu đường bộ tỉnh lộ 490C.
 5. Hợp đồng Nâng tầng 3 nhà lớp học 4 phòng, cải tạo nhà lớp học, các phòng chức năng 3 tầng và một số hạng mục phụ trợ trường mầm non xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 6. Hợp đồng Quản lý và BDTX Hệ thống hạ tầng kỹ thuật dưới hè tuyến đường QL 21B tỉnh Nam Định năm 2021

 

III. MỘT SỐ HỢP ĐỒNG  TIÊU BIỂU ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN:

1. Thiết kế, thi công điểm dịch vụ các Trạm thu phí trên toàn quốc theo Dự án thu phí không dừng của Bộ Giao thông – Vận tải (Đang thi công)

 • Giá trị công trình: 7.889.052.858 đ.
 • Thời gian thi công: từ tháng 03/2017

Điểm dịch vụ trạm thu phí Toàn Mỹ 14, tỉnh Đắk Nông

 

Điểm dịch vụ trạm thu phí Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

 

2. Thi công lắp dựng Giá long môn trạm thu phí Đại Yên. (Đã hoàn thành)

 • Giá trị công trình: 3.708.000.000 đ.
 • Thời gian thi công: từ tháng 08/2019 – 11/2019.

 

 

3. Cải tạo, sửa chữa đường liên xã Yên Tân - Yên Lợi, Ý Yên (Đã hoàn thành).

 • Giá trị công trình: 3.231.000 đ.
 • Thời gian thi công: từ tháng 07/2019 – 10/2019.

 

 

 

 

4. Hợp đồng Thi công hạng mục Nút giao đấu nối cửa hàng xăng dầu Mỹ Lộc 2 với QL 21B (Đã hoàn thành nút giao 1)

 • Giá trị công trình: 820.091.000đ.
 • Thời gian thi công: từ tháng 09/2018.

 

 

 

 

5. Sửa chữa lắp đặt đèn tín hiệu tại các nút giao, sơn vạch kẻ đường, cọc tiêu, biển báo đảm bảo giao thông các tuyến đường – tỉnh Nam Định.

 • Giá trị công trình: 3.122.333.000đ.
 • Thời gian thực hiện: 9/2020 – 12/2020.

 

 

 

 

6. Quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh, điện chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật dưới hè QL21B tỉnh Nam Định

 • Giá trị công trình: 4.000.000.000đ/năm.
 • Hạng mục: Quản lý, duy tu, duy trì.
 • Thời gian thực hiện: Năm 2015-2022.

 


 

 

0983 898 858