CÔNG TY CỔ PHẦN FAPIMEX NAM ĐỊNH

Tin thị trường

Thành phố Nam Định tạo đột phá từ kết cấu hạ tầng đô thị

04/05/2021
Là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, sự phát triển của thành phố Nam Định có vai trò quan trọng trong thực hiện các mục tiêu của tỉnh. Được sự quan tâm, đầu tư của Trung ương và của tỉnh, hạ tầng đô thị thành phố Nam Định thời gian qua luôn được nâng cấp, mở rộng; diện mạo đô thị có sự thay đổi rõ rệt; hệ thống thương mại, dịch vụ ngày càng hiện đại, đa dạng; công tác quản lý đô thị có sự chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ...

Nam Định tập trung xây dựng các công trình trọng điểm

04/05/2021
Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông. Qua đó, phát huy thế mạnh vùng kinh tế biển, mở rộng kết nối với các địa phương, tạo sức bật phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Thành phố Nam Định tăng cường công tác quản lý quy hoạch

04/05/2021
Thành phố Nam Định là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh được định hướng xây dựng thành đô thị trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng nên việc làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng thành phố có ý nghĩa quan trọng. Thời gian qua công tác xây dựng, điều chỉnh quy hoạch được tỉnh và thành phố Nam Định quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có những chuyển biến tích cực. Để đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển và quản lý đô thị, thời gian qua, thành phố Nam Định đã tập...

Hải Hậu tập trung xây dựng các công trình mới

04/05/2021
Trong giai đoạn 2015-2020, hệ thống hạ tầng giao thông của huyện Hải Hậu được đầu tư nâng cấp, từng bước hoàn thiện với nhiều dự án, công trình lớn được hoàn thành, đưa vào khai thác như: Cầu Thịnh Long; cải tạo nâng cấp đường Trung Hòa (giai đoạn 2); đường Vân Nam; đường Tây sông Múc... Trong 5 năm qua, toàn huyện đã làm mới 184km đường; cải tạo, nâng cấp 284,7km đường; hệ thống thủy lợi, đê điều tiếp tục được kiên cố hóa với 7km đê sông đã rải nhựa, bê tông, 3,6km mái đê biển phía...
0983 898 858