CÔNG TY CỔ PHẦN FAPIMEX NAM ĐỊNH

Tin tức Fapimex

Thiết kế, thi công điểm dịch vụ các Trạm thu phí trên toàn quốc

04/05/2021
Thiết kế, thi công điểm dịch vụ các Trạm thu phí trên toàn quốc theo Dự án thu phí không dừng của Bộ Giao thông – Vận tải (Đang thi công)

Thi công lắp dựng Giá long môn trạm thu phí Đại Yên

04/05/2021
Thi công lắp dựng Giá long môn trạm thu phí Đại Yên. (Đã hoàn thành)

Dự án Nút giao đấu nối cửa hàng xăng dầu Mỹ Lộc 2 với QL 21B

04/05/2021
Hợp đồng Thi công hạng mục Nút giao đấu nối cửa hàng xăng dầu Mỹ Lộc 2 với QL 21B (Đã hoàn thành nút giao 1)

Sửa chữa, lắp đặt đèn giao thông, sơn vạch kẻ đường

04/05/2021
Sửa chữa lắp đặt đèn tín hiệu tại các nút giao, sơn vạch kẻ đường, cọc tiêu, biển báo đảm bảo giao thông các tuyến đường – tỉnh Nam Định.

Chăm sóc cây xanh, quản lý điện chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật dưới hè QL21B

04/05/2021
Quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh, điện chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật dưới hè QL21B tỉnh Nam Định
0983 898 858