CÔNG TY CỔ PHẦN FAPIMEX NAM ĐỊNH

Thành phố Nam Định tăng cường công tác quản lý quy hoạch

Thành phố Nam Định tăng cường công tác quản lý quy hoạch

04/05/2021

Thành phố Nam Định là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh được định hướng xây dựng thành đô thị trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng nên việc làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng thành phố có ý nghĩa quan trọng. Thời gian qua công tác xây dựng, điều chỉnh quy hoạch được tỉnh và thành phố Nam Định quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có những chuyển biến tích cực. Để đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển và quản lý đô thị, thời gian qua, thành phố Nam Định đã tập trung thực hiện công tác quy hoạch tổng thể về cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội, tạo tiền đề để triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết, làm nền tảng cho sự phát triển mọi mặt của thành phố.

Ðồng chí Nguyễn Trường Anh, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Nam Ðịnh cho biết: Trong năm 2020, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch của thành phố Nam Ðịnh đã có những chuyển biến tích cực theo hướng đồng bộ, hiệu quả; chất lượng các đồ án quy hoạch được nâng cao, đảm bảo tiến độ. Ðể có được kết quả đó, Thành uỷ, HÐND, UBND thành phố đã quyết liệt tập trung chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị và các phòng chức năng; phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng đôn đốc đơn vị tư vấn thực hiện và hoàn thành đồ án Quy hoạch chung thành phố Nam Ðịnh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt tại Quyết định số 1422/QÐ-TTg ngày 17-9-2020.

Trên cơ sở đó tỉnh và thành phố chỉ đạo triển khai xây dựng các quy hoạch phân khu và thực hiện các dự án phát triển đô thị. Thành phố đã hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu các phường Lộc Vượng, Lộc Hạ, Thống Nhất; lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết một số khu đô thị: Phú Ốc, Lộc Vượng; khu tái định cư Liên Hà 1 và đường Lưu Hữu Phước và thực hiện điều chỉnh một số quy hoạch không còn phù hợp với điều kiện phát triển thực tế như: điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Cửa Bắc (khu vực xung quanh vòng xuyến đài phun nước đường Ðông A); hoàn thành các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của xã Nam Vân, khu tái định cư phường Lộc Vượng (khu vực Trường Ðại học Lương Thế Vinh); điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Phan Ðình Phùng.

Trong năm 2021, thành phố Nam Ðịnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 119/QÐ-UBND ngày 14-1-2021 phê duyệt kế hoạch lập điều chỉnh quy hoạch phân khu trên địa bàn theo Quyết định số 1422/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo Quyết định số 119/QÐ-UBND trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, thành phố Nam Ðịnh sẽ chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc lập, xin ý kiến các sở, ngành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 5 đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu. Trong đó đồ án quy hoạch phân khu I gồm 13 phường khu trung tâm thành phố (Trần Tế Xương, Vị Xuyên, Quang Trung, Nguyễn Du, Vị Hoàng, Phan Ðình Phùng, Trần Hưng Ðạo, Ngô Quyền, Trần Ðăng Ninh, Bà Triệu, Năng Tĩnh, Trường Thi, Cửa Bắc) với diện tích khoảng 635ha.

Quy hoạch phân khu II gồm 4 phường Hạ Long, Lộc Hạ, Thống Nhất, Lộc Vượng với diện tích khoảng 914ha. Quy hoạch phân khu III gồm 2 phường Lộc Hoà, Mỹ Xá với diện tích khoảng 1.265ha. Quy hoạch phân khu IV gồm các phường Trần Quang Khải, Văn Miếu và xã Lộc An với diện tích khoảng 467ha. Quy hoạch phân khu V gồm các xã Nam Vân, Nam Phong và phường Cửa Nam với diện tích khoảng 1.361ha. Ðể đảm bảo chất lượng các đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu được giao, UBND thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, các sở, ngành chức năng của tỉnh, chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị chủ trì triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Trong năm 2021, để tiếp tục tạo đột phá về phát triển hạ tầng đô thị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh khóa XX; Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành phố Nam Ðịnh chủ trương: thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; tăng cường quản lý đô thị; tập trung xây dựng thành phố văn minh, hiện đại gắn với đô thị thông minh...

Ngay từ đầu năm trong các chương trình công tác trọng tâm năm 2021, được ban hành thành phố Nam Ðịnh hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Ðịnh 2021-2025 của Tỉnh ủy và dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh; Lập quy hoạch sử dụng đất thành phố Nam Ðịnh thời kỳ 2021-2030. Hoàn thành kế hoạch xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về “Nâng cao năng lực quản lý đô thị, trọng tâm là trật tự xây dựng đô thị, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị thành phố Nam Ðịnh giai đoạn 2021-2025”.

Ngoài ra, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý Nhà nước về quản lý quy hoạch kiến trúc và xây dựng. Hoàn thành rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các phường, xã trên địa bàn thành phố theo Ðiều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Ðịnh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hoàn thành thi công tuyến đường trung tâm phía nam thành phố (tỉnh lộ 490C - đường đi cầu Tân Phong); kè hồ Hàng Nan và đường dạo ven hồ; xây dựng cống thoát nước đoạn từ Nguyễn Văn Trỗi đến đường Song Hào, hệ thống cống thoát nước đường Kênh (đoạn từ đường Ðông A đến cống Quán Tây, phường Lộc Vượng); cải tạo xây dựng nhà xe Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Nam Ðịnh; cải tạo sửa chữa trụ sở Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố; xây dựng nhà học 3 tầng và một số hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Tiếp tục thi công các công trình xây dựng khu đô thị mới phía nam sông Ðào; đường Lưu Hữu Phước kéo dài (đoạn từ đường Thanh Bình đến khu đô thị Mỹ Trung) và khu tái định cư Liên Hà 1; Khu tái định cư phục vụ GPMB phường Cửa Nam... Hoàn thiện các thủ tục để tổ chức khởi công các công trình: xây dựng khu tái định cư phường Lộc Vượng (khu vực Trường Ðại học Lương Thế Vinh); đường gom Quốc lộ 10 (đoạn từ đường trục Lộc Vượng đến đường Phù Nghĩa); xây dựng trụ sở thành ủy, HÐND, UBND thành phố; cải tạo xây dựng Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái; hạ tầng khu tái định cư đường Nguyễn Công Trứ; Khu đô thị mới phía nam sông Ðào (giai đoạn 2).

baonamdinh.com.vn

0983 898 858