CÔNG TY CỔ PHẦN FAPIMEX NAM ĐỊNH

Thiết kế, thi công điểm dịch vụ các Trạm thu phí trên toàn quốc

Thiết kế, thi công điểm dịch vụ các Trạm thu phí trên toàn quốc

04/05/2021

- Giá trị công trình: 7.889.052.858 đ.

- Thời gian thi công: từ tháng 03/2017

Điểm dịch vụ trạm thu phí Toàn Mỹ 14, tỉnh Đắk Nông

 

Điểm dịch vụ trạm thu phí Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

0983 898 858